Bluetooth Headset BH 608 - Bluetooth-tehnoloogia

background image

Bluetooth-tehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab

ühilduvad seadmed omavahel

ühendada juhtmeid kasutamata.

Peakomplekt ja teine seade ei pea

olema teineteise vaateväljas, kuid

seadmed ei tohiks olla üksteisest

kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised

takistused (nt seinad) või

elektroonikaseadmed võivad

ühendust häirida.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia

spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema

andmeedastuskiirusega – EDR) ja

toetab järgmisi profiile: Headset Profile

1.1 ja Hands-Free Profile 1.5 . Kui soovite

teavet selle seadme ühilduvuse kohta

teiste seadmetega, pöörduge nende

seadmete tootjate poole.

EESTI