Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth HF BH-608

background image

Nokia Bluetooth HF BH-608

1. painos

background image
background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUT

US

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-608 -

tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY

oleellisten vaatimusten ja direktiivin

muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on

kopio WWW-osoitteessa http://

www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia

Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa

mainitut tuotteiden ja yritysten nimet

voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai

toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,

siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen

kokonaan tai osittain missä tahansa

muodossa on kielletty ilman Nokian

antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia

kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää

oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia

mihin tahansa tässä asiakirjassa

mainittuun tuotteeseen ilman

ennakkoilmoitusta.
Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Tämän asiakirjan sisältö esitetään

sellaisena kuin se on. Asiakirjan

virheettömyydestä, luotettavuudesta,

sisällöstä tai sen soveltumisesta

kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin

tiettyyn tarkoitukseen ei anneta

nimenomaista tai muuta takuuta, jollei

soveltuvasta lainsäädännöstä muuta

johdu. Nokia varaa itselleen oikeuden

muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen

jakelusta milloin tahansa ilman

etukäteisilmoitusta.
Pakottavan lainsäädännön sallimissa

rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät

vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,

epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella

alueittain. Lisätietoja saat Nokia-

jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää

hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin

sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden

maiden vientilakeja ja -määräyksiä.

Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja

määräyksiä.

SUOMI