Bluetooth Headset BH 608 - HF-laitteen liittäminen pariksi ja yhteyden muodostaminen

background image

HF-laitteen liittäminen

pariksi ja yhteyden

muodostaminen

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta,

sinun on liitettävä HF-laite

yhteensopivan laitteen pariksi ja

yhdistettävä se laitteeseen.
Voit liittää HF-laitteen enintään

kahdeksan laitteen pariksi, mutta

voit muodostaa yhteyden vain

kahteen laitteeseen

samanaikaisesti.
1. Varmista, että langattomaan

laitteeseen on kytketty virta ja

että HF-laitteesta on katkaistu

virta.

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin

liitetty toisen laitteen pariksi,

kytke HF-laitteeseen virta. HF-

laite siirtyy pariliitoksen

muodostustilaan, ja sininen

merkkivalo alkaa vilkkua

nopeasti.
Jos HF-laite on aiemmin liitetty

jonkin laitteen pariksi, katkaise

HF-laitteesta virta ja pidä

virtanäppäintä painettuna noin

viiden sekunnin ajan, kunnes

sininen merkkivalo alkaa vilkkua

nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

laitteessa noin kolmen minuutin

kuluessa ja aseta laite etsimään

Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on

langattoman laitteen

käyttöoppaassa.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

SUOMI

background image

5. Anna tarvittaessa salasana 0000,

jotta laite voi liittää HF-laitteen

parikseen ja muodostaa siihen

yhteyden.
Joissakin laitteissa yhteys on

muodostettava erikseen pariksi

liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja vähintään yhden

laitteen välille on muodostettu

yhteys ja HF-laite on käyttövalmis,

sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Jos haluat muodostaa yhteyden HF-

laitteen ja viimeksi käytetyn laitteen

välille manuaalisesti, pidä vastaus-

ja lopetusnäppäintä painettuna noin

kahden sekunnin ajan (jos mitään

muuta laitetta ei ole yhdistetty) tai

muodosta yhteys laitteen Bluetooth-

valikossa.
Laitteen asetukset voi ehkä

määrittää niin, että HF-laite

muodostaa siihen yhteyden

automaattisesti. Voit ottaa tämän

ominaisuuden käyttöön Nokia-

laitteessa muuttamalla

laitepariasetuksia Bluetooth-

valikossa.