Bluetooth Headset BH 608 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai

katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä

painettuna noin kahden sekunnin

ajan. HF-laitteesta kuuluu

merkkiääni ja vihreä merkkivalo

vilkkuu hitaasti, kun HF-laite yrittää

muodostaa yhteyden yhteen tai

kahteen laitteeseen, joihin se on

viimeksi yhdistetty. Kun HF-laitteen

ja vähintään yhden laitteen välille on

muodostettu yhteys ja HF-laite on

käyttövalmis, sininen merkkivalo

vilkkuu hitaasti. Jos HF-laitetta ei ole

liitetty minkään laitteen pariksi, se

siirtyy automaattisesti pariliitoksen

muodostustilaan.

SUOMI

background image

Katkaise HF-laitteesta virta pitämällä

virtanäppäintä painettuna noin

kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta

kuuluu merkkiääni, ja punainen

merkkivalo syttyy. Jos HF-laitteen ja

pariksi liitetyn laitteen välille ei

muodostu yhteyttä noin 30

minuutin kuluessa, HF-laitteesta

katkeaa virta automaattisesti.