Bluetooth Headset BH 608 - Kierrätys

background image

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet,

akut ja pakkausmateriaalit aina

erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin

ehkäiset valvomatonta jätteiden

hävittämistä ja edistät materiaalien

kierrätystä. Katso tuotteen

ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden

kierrätysohjeet osoitteesta

www.nokia.com/werecycle tai

www.nokia.mobi/werecycle.

Tuotteeseen, akkuun,

painettuun ohjeeseen tai

pakkaukseen merkitty jäteastia,

jonka päälle on merkitty rasti,

tarkoittaa, että kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut

on toimitettava erilliseen

keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty

loppuun. Tämä vaatimus koskee

Euroopan unionin aluetta. Näitä

tuotteita ei saa heittää

lajittelemattoman yhdyskuntajätteen

joukkoon. Lisää ympäristötietoja on

tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-

Declaration) osoitteessa

www.nokia.com/environment.

SUOMI