Bluetooth Headset BH 608 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai

laitteen palauttaminen

alkutilaan

Jos haluat tyhjentää kaikki asetukset

HF-laitteesta, katkaise HF-laitteesta

virta ja pidä virtanäppäintä ja

vastaus- ja lopetusnäppäintä

painettuna samanaikaisesti noin

kahdeksan sekunnin ajan. HF-

laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä,

ja punainen ja vihreä merkkivalo

syttyvät vuorotellen. Kun asetukset

on tyhjennetty, HF-laite siirtyy

pariksiliittämistilaan.
Jos HF-laite lakkaa toimimasta,

vaikka sen akku on ladattu, palauta

HF-laite alkutilaansa kytkemällä se

laturiin ja pitämällä samalla

virtanäppäintä painettuna.

SUOMI