Bluetooth Headset BH 608 - Kahden puhelun hallinta

background image

Kahden puhelun hallinta

Jos haluat hallita HF-laitteella kahta

puhelua samanaikaisesti,

langattoman laitteesi on tuettava

Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 -

profiilia ja koputus on otettava

käyttöön laitteessa. Koputus on

verkkopalvelu, ja se on käytettävissä

vain, kun HF-laite on yhdistetty vain

yhteen laitteeseen.
Voit vastata koputtavaan puheluun

ja lopettaa aktiivisen puhelun

painamalla vastaus- ja

lopetusnäppäintä.
Voit vastata koputtavaan puheluun

ja asettaa aktiivisen puhelun pitoon

painamalla vastaus- ja

lopetusnäppäintä noin kahden

sekunnin ajan.
Voit lopettaa aktiivisen puhelun ja

aktivoida pitoon asetetun puhelun

painamalla vastaus- ja

lopetusnäppäintä.
Voit vaihdella aktiivisen puhelun ja

pitoon asetetun puhelun välillä

painamalla vastaus- ja

lopetusnäppäintä noin kahden

sekunnin ajan.

Värinähälytyksen