Bluetooth Headset BH 608 - Nokia Bluetooth slušalica BH-608

background image

Nokia Bluetooth slušalica

BH-608

1. Izdanje

background image
background image

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je

proizvod BH-608 usklađen s ključnim

zahtjevima i drugim važnim odredbama

Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti

možete naći na internetu, na adresi http://

www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.
Nokia, Nokia Connecting People, i logotip

Nokia Original Accessories zaštitni su znaci

ili registrirani zaštitni znaci društva Nokia

Corporation. Nokia tune zvučni je znak

društva Nokia Corporation. Ostali ovdje

navedeni nazivi proizvoda i tvrtki mogu biti

zaštitni znakovi ili zaštićeni nazivi svojih

vlasnika.
Reproduciranje, prijenos, distribucija ili

pohrana sadržaja ovog dokumenta ili

nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku,

nisu dopušteni bez prethodnog pismenog

odobrenja društva Nokia. Nokia

primjenjuje strategiju neprekidnog

razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i

poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog

u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju

"kakav jest". Osim u slučajevima

propisanima odgovarajućim zakonom ne

daju se nikakva jamstva, izričita ili

podrazumijevana, uključujući, ali ne

ograničavajući se na podrazumijevana

jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju

i prikladnosti za određenu namjenu, a koja

bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili

sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava

pravo izmjene i povlačenja ovog

dokumenta u bilo kojem trenutku bez

prethodne najave.
Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u

najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno

pravo, ni pod kojim okolnostima biti

odgovorni za bilo kakav gubitak podataka

ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu,

slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu,

bez obzira na to kako je prouzročena.
Dostupnost određenih proizvoda od regije

do regije. Pojedinosti zatražite od svojeg

prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj

uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili

softver koji podliježu zakonima i propisima

o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i

HRVATSKI

background image

drugih država. Odstupanje od zakona je

zabranjeno.