Bluetooth Headset BH 608 - Informacije o bateriji i punjaču

background image

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja

baterija koja se može puniti, ali se ne

može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi

bateriju iz uređaja jer biste ga mogli

oštetiti.
Kao izvorom napajanja ovaj uređaj služi

se sljedećim punjačima: AC-3, AC-4,

AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9 . Točan broj

modela punjača može se razlikovati s

obzirom na vrstu priključka. Vrstu

utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X,

AR, U, A, C, K, B ili UB.
Bateriju možete puniti i prazniti i više

stotina puta, ali će se s vremenom

istrošiti.

Bateriju punite samo punjačima

namijenjenima ovom uređaju i

odobrenima od društva Nokia.
Ako bateriju koristite prvi put ili je niste

koristili dulje vrijeme, možda ćete

uređaj morati spojiti na punjač te ga

zatim odspojiti i ponovno spojiti da bi

se baterija počela puniti. Ako je baterija

potpuno ispražnjena, može proteći i

nekoliko minuta prije nego što se

prikaže svjetlosni pokazivač za

punjenje.
Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač

iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno

napunjenu bateriju ne ostavljajte

priključenu na punjač jer joj

HRVATSKI

background image

prekomjerno punjenje može skratiti

vijek trajanja. Ako je ne koristite,

potpuno napunjena baterija s

vremenom će se isprazniti.
Uvijek nastojte da baterija bude na

temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F

do 77 °F). Ekstremne temperature

prouzročit će smanjenje kapaciteta i

vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom

ili hladnom baterijom može privremeno

otkazati. Na temperaturama daleko

ispod ništice rad baterije znatno će se

pogoršati.
Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle

eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s

lokalnim propisima. Kad god je to

moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u

obično smeće.
Nikada ne koristite oštećeni punjač.
Vrijeme rada zasniva se na procjeni.

Stvarne vrijednosti ovise o mnogo

čimbenika kao što su odabrane

postavke uređaja, značajke uređaja

koje se upotrebljavaju (ili provode u

pozadini), stanje baterije i vanjska

temperatura.