Bluetooth Headset BH 608 - Održavanje uređaja

background image

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog

dizajna i tehnologije. Poklonite mu

stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute

koje slijede pomoći će vam da zadržite

dobivena jamstva.
• Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša,

vlaga i tekućine mogu sadržavati

minerale koji svojim korozivnim

djelovanjem oštećuju elektroničke

sklopove.
Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga

da se osuši u cijelosti.

• Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj

na prašnjavim i onečišćenim

mjestima. Na taj se način mogu

HRVATSKI

background image

oštetiti njegovi pomični dijelovi i

elektroničke komponente.

• Ne izlažite uređaj visokim ili niskim

temperaturama. One mogu

prouzročiti smanjenje vijeka

trajanja elektroničkih komponenti,

oštećenje baterije te deformiranje,

pa čak i taljenje određenih plastičnih

dijelova. Prilikom vraćanja na

uobičajenu temperaturu unutar

uređaja može doći do stvaranja

vlage koja može oštetiti

elektroničke sklopove u uređaju.

• Ne pokušavajte otvarati uređaj.
• Pazite da vam uređaj ne ispadne i

čuvajte ga od udaraca i trešnje.

Nepažljivim rukovanjem možete

oštetiti elektroničke sklopove i fine

mehaničke dijelove.

• Za čišćenje uređaja ne

upotrebljavajte jaka kemijska

sredstva, otapala i jake deterdžente.

Za čišćenje površine uređaja

upotrebljavajte samo mekanu, čistu

i suhu krpu.

• Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti

pomične dijelove i onemogućiti

ispravan rad.

• Navedene preporuke odnose se

jednako na uređaj i dodatnu

opremu.