Bluetooth Headset BH 608 - Recikliranje

background image

Recikliranje
Svoje iskorištene elektroničke uređaje,

baterije i ambalažu uvijek odložite u za

to predviđena odlagališta. Na taj način

potpomažete sprječavanje

nekontroliranog odlaganja otpada i

promovirate recikliranje materijala.

Pogledajte podatke o očuvanju okoliša

i o tome kako reciklirati proizvode

tvrtke Nokia na stranici

www.nokia.com/werecycle ili

www.nokia.mobi/werecycle.

Simbol precrtane kante za

smeće na proizvodu, bateriji,

dokumentaciji ili ambalažnom

materijalu označava da se svi

električni i elektronički

proizvodi, baterije i akumulatori po

isteku vijeka trajanja moraju odložiti na

odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev

HRVATSKI

background image

primjenjuje u zemljama Europske unije.

Ne bacajte te proizvode kao

nerazvrstani gradski otpad. Dodatne

informacije o zaštiti okoliša potražite u

Ekološkim deklaracijama proizvoda na

adresi www.nokia.com/environment.

HRVATSKI