Bluetooth Headset BH 608 - Aktivacija i deaktivacija vibracije

background image

Aktivacija i deaktivacija

vibracije

Slušalicu možete postaviti da

tijekom primanja poziva vibrira te da

svjetlo pokazivača bljeska.
Svjetlosni pokazivači i vibracija su,

prema zadanim postavkama,

aktivirani. Da biste deaktivirali

vibraciju i svjetlo, pritisnite i držite

tipku za odgovor/prekid i tipku za

smanjivanje glasnoće otprilike 5

sekundi kada je slušalica spojena s

uređajem.
Da biste aktivirali vibraciju i svjetlo,

pritisnite i držite tipku za odgovor/

prekid i tipku za pojačavanje

glasnoće otprilike 5 sekundi.