Bluetooth Headset BH 608 - Brisanje postavki ili vraćanje na početne postavke

background image

Brisanje postavki ili

vraćanje na početne

postavke

Da biste izbrisali sve postavke iz

slušalice, isključite slušalicu i

pritisnite i držite istovremeno tipku

napajanja i tipku za odgovor/prekid

otprilike 8 sekundi. Slušalica se

oglašava tonom dvaput i izmjenjuju

se crveno i zeleno svjetlo pokazivača.

HRVATSKI

background image

Kada se postavke izbrišu, slušalica

ulazi u način uparivanja.
Da biste vratili slušalicu na početne

postavke ako prestane raditi, čak i

ako je napunjena, spojite slušalicu s

punjačem dok držite pritisnutom

tipku napajanja.