Bluetooth Headset BH 608 - Prilagodba glasnoće

background image

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću,

pritisnite tipku za pojačavanje ili

smanjivanje glasnoće. Da biste brzo

prilagodili glasnoću, pritisnite i

držite tipku.

HRVATSKI

background image

Odabrana razina glasnoće

spremljena je za uređaj koji je

trenutno spojen sa slušalicom.