Bluetooth Headset BH 608 - Dopuštanje spajanja s dvama uređajima

background image

Dopuštanje spajanja s dvama

uređajima
Prema zadanim postavkama

slušalica može biti istovremeno

spojena s jednim uređajem. Da biste

omogućili da se slušalica spoji s

dvama uređajima, isključite slušalicu

i pritisnite i držite tipku za napajanje

i tipku za pojačavanje glasnoće

HRVATSKI

background image

otprilike 5 sekundi. Zeleno svjetlo

pokazivača svijetli jedanput.
Da biste omogućili da se slušalica

spoji samo s jednim uređajem,

isključite slušalicu i pritisnite i držite

tipku za napajanje i tipku za

smanjenje glasnoće otprilike 5

sekundi. Žuto svjetlo pokazivača