Bluetooth Headset BH 608 - Upravljanje dvama pozivima

background image

Upravljanje dvama

pozivima

Da biste upravljali dvama pozivima

slušalicom u isto vrijeme, vaš

mobilni uređaj mora podržavati

profil Bluetooth Hands-Free Profile

1.5, a poziv na čekanju mora biti

aktiviran u uređaju. Poziv na čekanju

usluga je mreže i dostupan je ako je

slušalica spojena samo s jednim

uređajem.

HRVATSKI

background image

Da biste odgovorili na poziv na

čekanju i prekinuli aktivni poziv,

pritisnite tipku za odgovor/prekid.
Da biste odgovorili na poziv na

čekanju i stavili aktivni poziv na

čekanje, pritisnite i držite tipku za

odgovor/prekid otprilike 2 sekunde.
Da biste prekinuli aktivni poziv i

aktivirali poziv na čekanju, pritisnite

tipku za odgovor/prekid.
Da biste se prebacili između

aktivnog poziva i poziva na čekanju,

pritisnite i držite tipku za odgovor/

prekid otprilike 2 sekunde.