Bluetooth Headset BH 608 - Punjenje baterije

background image

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo

pročitajte

"Informacije o bateriji i

punjaču"

.

Upozorenje: Koristite samo

baterije i punjače koje je odobrila tvrtka

Nokia za upotrebu s ovim modelom.

Upotreba drugih vrsta može poništiti

odobrenje ili jamstvo i može biti

opasna. Upotreba neodobrenih punjača

može dovesti do rizika od požara,

eksplozije ili drugih opasnosti.
Kad isključujete kabel napajanja iz

dodatne opreme, držite i povucite

utikač, a ne kabel.

1. Spojite punjač u zidnu utičnicu.
2. Spojite kabel punjača s

priključkom punjača. Crveno

svjetlo pokazivača prikazano je

tijekom punjenja.

HRVATSKI

background image

Potpuno punjenje baterije može

potrajati 1 sat. Punjenje baterija

15 minuta omogućuje vrijeme

razgovora od 3 sata i 30 minuta.
Ako temperatura okoline padne

ispod 0° C (32 °F) ili prijeđe 55 °C

(131 °F), punjenje se privremeno

zaustavlja dok se temperatura ne

podigne na 0° C (32 °F) ili padne

ispod 55 °C (131 °F).

3. Kada je baterija u potpunosti

napunjena, prikazano je zeleno

svjetlo pokazivača. Isključite

punjač iz slušalice, a zatim iz

zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima

energije za vrijeme razgovora od 8

sati ili vrijeme stanja čekanja od 200

sati.
Da biste provjerili napunjenost

baterije kada slušalica nije spojena s

punjačem, pritisnite tipku napajanja

kada je slušalica spojena s mobilnim

uređajem. Ako je svjetlo pokazivača

zeleno, razina napunjenosti je

dovoljna. Ako je svjetlo žuto, možda

ćete bateriju uskoro morati ponovo

puniti. Ako je svjetlo crveno, ponovo

napunite bateriju.
Kada je napunjenost baterije niska,

slušalica se oglašava zvučnim

signalom svakih 5 minuta i crveno

svjetlo pokazivača treperi.