Bluetooth Headset BH 608 - Uparivanje i spajanje slušalice

background image

Uparivanje i spajanje

slušalice

Da biste mogli početi upotrebljavati

slušalicu, morate je upariti i spojiti s

kompatibilnim uređajem.
Slušalicu možete upariti s osam

uređaja, ali odjednom je možete

spojiti s maksimalno dva uređaja.
1. Osigurajte da je vaš mobilni

uređaj uključen, a slušalica

isključena.

2. Ako je slušalica prethodno

uparena s uređajem, uključite

slušalicu. Slušalica ulazi u način

uparivanja, a plavo svjetlo

pokazivača počinje brzo treperiti.

Ako je slušalica prethodno

uparena s uređajem, osigurajte

da je slušalica isključena i

pritisnite i držite tipku napajanja

otprilike 5 sekundi dok plavo

svjetlo pokazivača ne počne brzo

treperiti.

3. U roku od približno tri minute

uključite funkciju Bluetooth na

uređaju i konfigurirajte ga za

traženje Bluetooth uređaja. Za

pojedinosti pogledajte korisnički

priručnik mobilnog uređaja.

4. Odaberite slušalicu s popisa

pronađenih uređaja.

5. Ako je potrebno, unesite zaporku

0000 da biste uparili i spojili

slušalicu s uređajem.
U nekim ćete uređajima možda

trebati obaviti spajanje nakon

uparivanja.

Kada je slušalica spojena s najmanje

jednim uređajem i spremna za

upotrebu, plavo svjetlo pokazivača

treperi polako.

HRVATSKI

background image

Da biste ručno spojili slušalicu s

jednim ili dvama prethodno

upotrijebljenim uređajima,

pritisnite i držite tipku za odgovor/

prekid otprilike 2 sekunde (kada

uređaji nisu spojeni) ili obavite

spajanje u Bluetooth izborniku

uređaja.

Možete postaviti uređaj tako da se

slušalica spoji automatski. Da biste

aktivirali ovu značajku u Nokia

uređaju, promijenite postavke

uparenog uređaja u Bluetooth

izborniku.