Bluetooth Headset BH 608 - Nokia BH-608 Bluetooth-fülhallgató

background image

Nokia BH-608 Bluetooth-

fülhallgató

1. kiadás

background image
background image

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z)

BH-608 készülék mindenben megfelel az

alapvető követelményeknek, valamint az

1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó

rendelkezéseinek. A Megfelelőségi

nyilatkozat egy példánya megtalálható a

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.
A Nokia, a Nokia Connecting People és a

Nokia Original Accessories logó a Nokia

Corporation védjegye, illetve bejegyzett

védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

hangvédjegye. Az említett egyéb termék-

és cégnevek ezek tulajdonosainak

védjegyei és márkanevei lehetnek.
A jelen dokumentum vagy bármely része

semmilyen formában nem másolható, nem

továbbítható, nem terjeszthető és nem

tárolható a Nokia előzetes írásbeli

engedélye nélkül. Nokia a folyamatos

fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia

fenntartja magának a jogot, hogy bármely,

a jelen dokumentumban ismertetett

termékek jellemzőit előzetes bejelentés

nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
A jelen dokumentum tartalmát ebben a

formában kell elfogadni. Az érvényes

jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia

semmiféle kifejezett vagy vélelmezett

garanciát nem vállal a jelen dokumentum

pontosságával, megbízhatóságával vagy

tartalmával kapcsolatban, beleértve, de

nem kizárólagosan az értékesíthetőségre

vagy egy adott célra való alkalmasságra

vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a

jogot, hogy a jelen dokumentumot

bármikor, előzetes értesítés nélkül

átdolgozza vagy visszavonja.
A Nokia és annak licencadói – az

alkalmazandó jogszabályok által lehetővé

tett legszélesebb keretek között –

semmilyen körülmények között nem

felelősek semmilyen adatvesztésért vagy

bevételkiesésért, illetve bármilyen különös,

véletlen, következményi vagy közvetett

kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.
Az egyes termékek elérhetősége

régiónként változhat. A részletekről

érdeklődjünk egy Nokia

márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan

alkatrészt, technológiát vagy szoftvert

tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok

MAGYAR

background image

vagy más országok exportjogszabályai

vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól

eltérő magatartás.