Bluetooth Headset BH 608 - Nokia BH-608 Bluetooth höfuðtól

background image

Nokia BH-608 Bluetooth

höfuðtól

Útgáfa 1

background image
background image

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI

Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því yfir

að varan BH-608 er í samræmi við

grunnkröfur og önnur viðeigandi fyrirmæli

tilskipunar 1999/5/EB. Eintak af yfirlýsingu

um samkvæmni er að finna á slóðinni

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Öll réttindi áskilin.
Nokia, Nokia Connecting People og Nokia

Original Accessories eru vörumerki eða

skráð vörumerki Nokia Corporation. Nokia

tune er tónmerki Nokia Corporation. Önnur

vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd eru

hér geta verið vörumerki eða vöruheiti

viðkomandi eigenda.
Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða

varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalinu

öllu er óheimil nema að fyrirfram fengnu

skriflegu samþykki Nokia. Nokia framfylgir

stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia

áskilur sér rétt til að gera breytingar og

úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í

þessu skjali án undangenginnar

tilkynningar.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það

kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er

engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum né

undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða

inntaki þessa skjals. Á það meðal annars, en

ekki eingöngu, við um söluhæfni eða

ábyrgð á að varan henti tiltekinni notkun.

Nokia áskilur sér rétt til að endurskoða

skjalið eða draga það til baka hvenær sem

er án undangenginnar tilkynningar.
Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber

Nokia eða einhverjir af leyfisveitendum

þess, undir engum kringumstæðum,

ábyrgð á tapi gagna eða tekjutapi og ekki á

beinu eða óbeinu tjóni, þar á meðal

útlögðum kostnaði, tekjutapi eða missi

ágóða, af hvaða orsökum sem tjón kann að

vera.
Framboð á tilteknum vörum, forritum og

þjónustu fyrir þessar vörur getur verið

breytilegt eftir svæðum. Kannaðu það,

ásamt tungumálavalkostum, hjá Nokia-

söluaðila þínum. Tæki þetta kann að

innihalda vörur, tækni eða hugbúnað sem

lýtur útflutningslögum og reglugerðum í

Bandaríkjunum og öðrum löndum.

ÍSLENSKA

background image

Breytingar á flutningsleiðum sem ekki

samræmast lögum eru óheimilar.