Bluetooth Headset BH 608 - „Nokia Bluetooth“ laisvų rankų įranga BH-608

background image

„Nokia Bluetooth“ laisvų rankų

įranga BH-608

1. leidimas

background image
background image

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION

deklaruoja, kad šis gaminys BH-608 atitinka

esminius direktyvos 1999/5/EB

reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti

svetainėje http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos

įstatymo.
„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir

logotipas „Nokia Original Accessories“ yra

paprastieji arba registruotieji „Nokia

Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“

yra „Nokia Corporation” garso ženklas. Kiti

čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai

gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai

arba prekių ženklai.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti,

perduoti, platinti ar išsaugoti visą

dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be

išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta

nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka

teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir

tobulinti bet kuriuos šiame dokumente

aprašytus gaminius.

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.
Šio dokumento turinys atspindi esamą

padėtį. Išskyrus taikytinos teisės

reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo,

patikimumo ir turinio nepateikiame jokių

garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei

numanomų, įskaitant garantijas dėl

galimybės panaudoti šią informaciją

komerciniais ar konkrečiai paskirčiai

pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę

bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo

šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei

„Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima

atsakomybės už bet kurių duomenų ar

pajamų praradimą arba specifinius,

atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar

netiesioginius nuostolius, kad ir kokios

priežastys būtų juos sukėlusios.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių

įvairiose vietovėse gali skirtis. Išsamesnės

informacijos teiraukitės „Nokia“

pardavėjo. Šiame prietaise gali būti

reikmenų, technologijų ar programinės

įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto

iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės.

Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai

yra draudžiami.

LIETUVIŲ