Bluetooth Headset BH 608 - Informacija apie baterijas ir kroviklius

background image

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė,

neatskiriama, daugkartinio įkrovimo

baterija. Nebandykite išimti baterijos iš

prietaiso – galite sugadinti jį.
Šiam prietaisui įkrauti skirti šie

krovikliai: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ir

DC-9. Tikslus kroviklio modelio numeris

gali priklausyti nuo kištuko tipo. Kištuko

variantas gali būti nurodytas šiomis

raidėmis: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B arba

UB.
Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus

kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.
Įkraukite savo bateriją tik „Nokia“

aprobuotais krovikliais, skirtais šiam

prietaisui.
Jei baterija yra naudojama pirmą kartą

arba nebuvo naudota labai ilgai, gali

reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį

atjungti ir prijungti, kad baterija būtų

pradėta krauti. Jei baterija visai

išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės,

kol pasirodys įkrovos indikatoriaus

lemputė.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš

elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo

prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos

baterijos prijungtos prie kroviklio, nes

per didelė įkrova gali sutrumpinti jos

veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta

baterija bus palikta nenaudojama, per

kurį laiką ji išsikraus.
Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25

°C temperatūroje. Kraštutinės

temperatūros mažina baterijos talpą ir

trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas

su karšta arba šalta baterija kurį laiką

gali neveikti. Žemos neigiamos

temperatūros aplinkoje baterija veikia

ypač blogai.
Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos

gali sprogti. Nereikalingas baterijas

atiduokite vietiniuose įstatymuose

nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma,

atiduokite baterijas perdirbti.

Neišmeskite jų su buitinėmis

šiukšlėmis.
Niekada nenaudokite pažeisto

kroviklio.

LIETUVIŲ

background image

Veikimo trukmės yra apytikslės. Tikrasis

veikimas priklauso nuo daugelio

veiksnių, pavyzdžiui, pasirinktų

prietaiso parametrų, naudojamų (ar

veikiančių fone) prietaiso funkcijų,

baterijos būsenos ir aplinkos

temperatūros.