Bluetooth Headset BH 608 - Dviejų skambučių valdymas

background image

Dviejų skambučių

valdymas

Jei norite vienu metu valdyti du

skambučius naudodamiesi laisvų

rankų įranga, jūsų mobilusis

prietaisas turi palaikyti „Bluetooth

Hands-Free Profile 1.5“, taip pat turi

būti įjungta prietaiso ryšio laukimo

paslauga. Ryšio laukimas yra tinklo

paslauga, kuri veikia, kai laisvų

rankų įranga yra prijungta tik prie

vieno prietaiso.
Norėdami atsiliepti į laukiantį

skambutį arba jį baigti, paspauskite

atsiliepimo (baigimo) mygtuką.
Norėdami atsiliepti į laukiantį

skambutį ir sulaikyti aktyvų

skambutį, maždaug 2 sekundes

palaikykite nuspaudę atsiliepimo

(baigimo) mygtuką.
Norėdami baigti aktyvų skambutį ir

suaktyvinti sulaikytą skambutį,

paspauskite atsiliepimo (baigimo)

mygtuką.
Norėdami perjungti aktyvų

skambutį ir sulaikytą skambutį,

maždaug 2 sekundes palaikykite

nuspaudę atsiliepimo (baigimo)

mygtuką.