Bluetooth Headset BH 608 - Leidimas prijungti du prietaisus

background image

Leidimas prijungti du prietaisus
Pagal numatytuosius parametrus

laisvų rankų įrangą vienu metu

galima prijungti tik prie vieno

prietaiso. Norėdami leisti prijungti

laisvų rankų įrangą prie dviejų

prietaisų, išjunkite laisvų rankų

įrangą ir maždaug 5 sekundes

palaikykite nuspaudę jungimo

mygtuką ir aukštyn nuspaustą

garsumo mygtuką. Vieną kartą

mirktels žalia indikatoriaus lemputė.
Norėdami leisti prijungti laisvų

rankų įrangą tik prie vieno prietaiso,

išjunkite laisvų rankų įrangą ir

maždaug 5 sekundes palaikykite

nuspaudę jungimo mygtuką ir

žemyn nuspaustą garsumo

mygtuką. Vieną kartą mirktels