Bluetooth Headset BH 608 - Skambučių apdorojimas

background image

geltona indikatoriaus lemputė.
Skambučių apdorojimas
Jei laisvų rankų įrangą vienu metu

galima prijungti prie dviejų prietaisų

ir naudojate numerio perrinkimo

arba numerio rinkimo balsu funkciją,

skambinama prietaisu, kuriuo

paskutinį kartą skambinote, kai prie

jo buvo prijungta laisvų rankų

įranga.
Norėdami atsiliepti į antrojo

prijungto prietaiso skambutį ir

baigti pirmojo prietaiso aktyvų

skambutį, paspauskite atsiliepimo

(baigimo) mygtuką.

LIETUVIŲ

background image

Norėdami atsiliepti į antrojo

prijungto prietaiso skambutį ir

sulaikyti pirmojo prietaiso aktyvų

skambutį, maždaug 2 sekundes

palaikykite nuspaudę atsiliepimo

(baigimo) mygtuką.
Norėdami baigti antrojo prijungto

prietaiso aktyvų skambutį ir

suaktyvinti pirmojo prietaiso

sulaikytą skambutį, paspauskite

atsiliepimo (baigimo) mygtuką.
Norėdami perjungti antrojo

prietaiso aktyvų skambutį ir pirmojo

prietaiso sulaikytą skambutį,

maždaug 2 sekundes palaikykite

nuspaudę atsiliepimo (baigimo)

mygtuką.

Parametrų ištrynimas arba

laisvų rankų įrangos

įjungimas iš naujo

Norėdami ištrinti visus laisvų rankų

įrangos parametrus, išjunkite laisvų

rankų įrangą ir maždaug 8 sekundes

palaikykite nuspaudę jungimo ir

atsiliepimo (baigimo) mygtukus.

Laisvų rankų įranga dukart pypteli ir

pakaitomis įsižiebia raudona ir žalia

indikatoriaus lemputės. Ištrynus

parametrus laisvų rankų įranga

pereis į poravimo režimą.
Jei laisvų rankų įranga nustoja veikti,

nors yra įkrauta, ją galite įjungti iš

naujo: laikydami nuspaudę jungimo

mygtuką, prijunkite laisvų rankų

įrangą prie kroviklio.

Trikčių nustatymas

Jeigu laisvų rankų įrangos negalite

prijungti prie suderinamo prietaiso,