Bluetooth Headset BH 608 - Skambinimas

background image

Skambinimas

Kai laisvų rankų įranga prijungta prie

mobiliojo prietaiso, juo galite

skambinti įprastai.
Norėdami perrinkti paskutinį

naudotą numerį (jei jūsų

mobiliajame prietaise yra tokia

funkcija, kai naudojama laisvų rankų

įranga), nevykstant pokalbiui,

dukart paspauskite atsiliepimo

(baigimo) mygtuką.
Norėdami įjungti numerio rinkimo

balsu funkciją (jei jūsų mobiliajame

prietaise yra tokia funkcija, kai

naudojama laisvų rankų įranga),

nevykstant pokalbiui, maždaug 2

sekundes palaikykite nuspaudę

atsiliepimo (baigimo) mygtuką.

Atlikite mobiliojo prietaiso vartotojo

vadove nurodytus veiksmus.
Jei norite atsiliepti į skambutį arba jį

baigti, paspauskite atsiliepimo

(baigimo) mygtuką. Jei norite

atmesti skambutį, paspauskite šį

mygtuką du kartus.
Norėdami skambučio metu išjungti

mikrofoną, pastumkite garso

išjungimo mygtuką link mikrofono.

Norėdami įjungti garsą, pastumkite

mygtuką priešinga kryptimi.
Jei norite perjungti skambutį iš

laisvų rankų įrangos į suderinamą

prijungtą prietaisą, maždaug 2

LIETUVIŲ

background image

sekundes palaikykite nuspaudę

atsiliepimo (baigimo) mygtuką.