Bluetooth Headset BH 608 - Vibracijos įjungimas arba išjungimas

background image

Vibracijos įjungimas arba

išjungimas

Galite nustatyti, kad priimant

skambutį laisvų rankų įranga

vibruotų ir mirksėtų indikatoriaus

lemputė.
Pagal numatytuosius parametrus

vibracija ir indikatoriaus lemputė yra

įjungtos. Kai laisvų rankų įranga

prijungta prie prietaiso, galite

išjungti vibraciją ir lemputę:

maždaug 5 sekundes palaikykite

nuspaudę atsiliepimo (baigimo)

mygtuką ir žemyn nuspaustą

garsumo mygtuką.
Norėdami įjungti vibraciją ir

lemputę, maždaug 5 sekundes

LIETUVIŲ

background image

palaikykite nuspaudę atsiliepimo

(baigimo) mygtuką ir aukštyn

nuspaustą garsumo mygtuką.

Laisvų rankų įrangos

naudojimas su dviem

prijungtais prietaisais

Vienu metu galite prijungti laisvų

rankų įrangą prie dviejų prietaisų.
Norėdami suporuoti laisvų rankų

įrangą su antruoju prietaisu, žr.