Bluetooth Headset BH 608 - Įjungimas ir išjungimas

background image

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti, maždaug 2

sekundes palaikykite nuspaudę

jungimo mygtuką. Laisvų rankų

įranga supypsės, o žalia

indikatoriaus lemputė retai mirksės,

kol laisvų rankų įranga bandys

prisijungti prie paskutinio arba

dviejų prijungtų prietaisų. Kai laisvų

rankų įranga prijungta bent prie

vieno prietaiso ir paruošta naudoti,

mėlyna indikatoriaus lemputė

mirksi retai. Jei laisvų rankų įranga

nesuporuota su prietaisu, ji

LIETUVIŲ

background image

automatiškai pereina į poravimo

režimą.
Norėdami išjungti, maždaug 2

sekundes palaikykite nuspaudę

jungimo mygtuką. Laisvų rankų

įranga pypteli ir trumpam įsižiebia

raudona indikatoriaus lemputė. Jei