Bluetooth Headset BH 608 - Baterijos įkrovimas

background image

Baterijos įkrovimas

Prieš įkraudami bateriją, atidžiai

perskaitykite skyrių

„Informacija

apie baterijas ir kroviklius“

.

Perspėjimas: Su šio modelio

prietaisu naudokite tik „Nokia“

aprobuotus kroviklius. Naudodami

kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar

priedus, galite netekti visų garantijų, be

to, tai gali būti pavojinga. Naudojant

neaprobuotus kroviklius, gali kilti

gaisro, sprogimo ar kitų pavojų.
Kai atjungiate bet kurio priedo

maitinimo laidą, traukite už kištuko, bet

ne už laido.

1. Įjunkite kroviklį į elektros tinklo

lizdą.

2. Prijunkite kroviklio kabelį prie

kroviklio jungties. Įkraunant

prietaisą, šviečia raudona

indikatoriaus lemputė.

LIETUVIŲ

background image

Baterijos visiško įkrovimo

trukmė: 1 val.. Įkrovus bateriją 15

minučių, galima pokalbių trukmė

– 3 val. 30 min..
Jei aplinkos temperatūra bus

žemesnė negu 0 °C (32 °F) arba

aukštesnė negu 55 °C (131 °F),

įkrovimas bus laikinai

sustabdytas, kol temperatūra

pakils iki 0 °C (32 °F) arba nukris

žemiau 55 °C (131 °F).

3. Visiškai įsikrovus baterijai,

įsižiebia žalia indikatoriaus

lemputė. Atjunkite kroviklį nuo

laisvų rankų įrangos, tada – nuo

sieninio lizdo.

Visiškai įkrautos baterijos energijos

pakanka maždaug 8 val. trukmės

pokalbiams arba maždaug 200 val.

naudotis laukimo režimu.
Norėdami patikrinti baterijos krūvį,

kai laisvų rankų įranga neprijungta

prie kroviklio, paspauskite jungimo

mygtuką, prijungę laisvų rankų

įrangą prie mobiliojo prietaiso. Jei

indikatoriaus lemputė žalia,

vadinasi, baterija įkrauta

pakankamai. Jei lemputė geltona,

gali reikėti bateriją netrukus įkrauti.

Jei lemputė raudona, įkraukite

bateriją.
Baigiant išsikrauti baterijai, laisvų

rankų įranga pradeda pypsėti kas 5

minutes ir blyksi raudona

indikatoriaus lemputė.