Bluetooth Headset BH 608 - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos

konstrukcijos gaminys, todėl su juo

reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti

patarimai padės jums vykdyti

garantinius reikalavimus.
• Neleiskite prietaisui sudrėkti.

Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių

skysčiuose gali būti mineralų, kurie

koroziškai veikia elektronines

grandines.
Jei jūsų prietaisas sušlapo, leiskite

jam visiškai išdžiūti.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite

dulkėtose, purvinose vietose. Gali

sugesti jo judančios ir elektroninės

dalys.

• Nelaikykite prietaiso aukštoje ar

žemoje temperatūroje. Aukšta

temperatūra gali sutrumpinti

elektroninių prietaisų naudojimo

trukmę, sugadinti baterijas ir

deformuoti arba išlydyti kai kurias

plastikines dalis. Atšalusiam

prietaisui įšilus iki normalios

temperatūros, jame gali

kondensuotis drėgmė, galinti

sukelti elektroninių grandinių

plokščių gedimą.

• Nebandykite atidaryti prietaiso.
• Prietaiso negalima mėtyti, trankyti

arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi

galite sulaužyti vidines grandinių

plokštes ir smulkias judančias dalis.

• Prietaiso negalima valyti stipriomis

cheminėmis medžiagomis,

tirpikliais ar stipriais valikliais.

Prietaiso paviršių valykite tik

minkšta, švaria ir sausa šluoste.

LIETUVIŲ

background image

• Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali

užkimšti judančias dalis ir neleisti

gerai veikti.

• Šie patarimai vienodai taikomi

prietaisui, krovikliui ir kitiems

priedams.