Bluetooth Headset BH 608 - Darba sākšana

background image

Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas

parādītas titullapā: pie auss liekamā

daļa (1), mikrofons (2), skaņas

izslēgšanas taustiņš (3), atbildes/

beigšanas taustiņš (4), lādētāja

savienotājs (5), skaļuma

palielināšanas taustiņš (6), skaļuma

samazināšanas taustiņš (7),

saspraude (8), indikators (9) un

ieslēgšanas/izslēgšanas

taustiņš (10).
Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē

akumulators un austiņa ir jāsavieno

pārī ar saderīgu ierīci.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce,

iespējams, var pievilkt metāla

priekšmetus. Ierīces tuvumā

nenovietojiet kredītkartes vai citus

magnētiskus datu nesējus, jo var tikt

izdzēsta tajos saglabātā informācija.