Bluetooth Headset BH 608 - Akumulatora uzlādēšana

background image

Akumulatora uzlādēšana

Pirms akumulatora lādēšanas

uzmanīgi izlasiet sadaļu

“Informācija par akumulatoriem un

lādētājiem“

.

Uzmanību! Izmantojiet tikai

tādus lādētājus, ko Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo

modeli. Izmantojot citas ierīces,

atļaujas un garantijas var zaudēt spēku,

kā arī tas var būt bīstami.

Neapstiprināta lādētāju lietošana var

izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt

citus bīstamus apstākļus.
Atvienojot papildierīces strāvas kabeli,

satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis

kabeli.

1. Pievienojiet lādētāju

kontaktligzdai.

2. Savienojiet lādētāja kabeli ar

lādētāja savienotāju. Uzlādes

laikā deg sarkans indikators.

LATVIEŠU

background image

Akumulatora pilnīga uzlāde var

ilgt līdz 1 stunda. 15 minūšu ilga

akumulatora lādēšana var

nodrošināt 3 stundas un

30 minūtes sarunu laika.
Ja vides temperatūra pazeminās

zem 0 °C (32 °F) vai pārsniedz

55 °C (131 °F), uzlāde uz laiku tiek

pārtraukta, līdz temperatūra

paaugstinās līdz 0 °C (32 °F) vai

pazeminās zem 55 °C (131 °F).

3. Kad akumulators ir pilnībā

uzlādēts, indikators kļūst zaļš.

Atvienojiet lādētāju no austiņas

un pēc tam — no kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram

pietiek enerģijas līdz pat 8 stundas

sarunu vai 200 stundas gaidīšanas

režīmā.
Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes

līmeni, kad austiņa nav savienota ar

lādētāju, nospiediet ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu, kad austiņa ir

savienota ar mobilo ierīci. Ja

indikators ir zaļš, uzlādes līmenis ir

pietiekams. Ja indikators ir dzeltens,

akumulators drīz būs jāuzlādē. Ja

indikators ir sarkans, uzlādējiet

akumulatoru.
Kad akumulatora uzlādes līmenis ir

zems, austiņa ik pēc 5 minūtēm

atskaņo signālu un mirgo sarkans

indikators.