Bluetooth Headset BH 608 - Ieslēgšana vai izslēgšana

background image

Ieslēgšana vai izslēgšana

Lai austiņu ieslēgtu, nospiediet un

aptuveni 2 sekundes turiet

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Austiņa mēģina izveidot

savienojumu ar vienu vai divām

pēdējām savienotajām ierīcēm un

atskaņo signālu, un indikators lēnām

mirgo zaļā krāsā. Kad austiņa ir

savienota vismaz ar vienu ierīci un ir

gatava lietošanai, indikators lēnām

mirgo zilā krāsā. Ja austiņa nav

savienota pārī ar ierīci, tajā

automātiski tiek aktivizēts pāra

savienojuma režīms.

LATVIEŠU

background image

Lai austiņu izslēgtu, nospiediet un

aptuveni 2 sekundes turiet

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Austiņa atskaņo signālu, un uz īsu

brīdi iedegas sarkans indikators. Ja

austiņa netiek savienota ar ierīci

aptuveni 30 minūšu laikā, tā

automātiski izslēdzas.

Pāra savienojuma izveide