Bluetooth Headset BH 608 - Pāra savienojuma izveide un austiņas pievienošana

background image

un austiņas pievienošana

Lai lietotu austiņu, tā ir jāsavieno

pārī ar saderīgu ierīci un jāizveido

savienojums ar to.
Austiņu var savienot pārī ar ne vairāk

kā astoņām ierīcēm, bet vienlaikus

to var savienot tikai ar divām

ierīcēm.
1. Pārliecinieties, vai mobilā ierīce ir

ieslēgta, bet austiņa — izslēgta.

2. Ja austiņa iepriekš nav bijusi

savienota pārī ar ierīci, ieslēdziet

austiņu. Austiņā tiek aktivizēts

pāra savienojuma režīms, un

indikators sāk ātri mirgot zilā

krāsā.
Ja austiņa iepriekš ir bijusi

savienota pārī ar ierīci,

pārliecinieties, vai austiņa ir

izslēgta, un nospiediet un

aptuveni 5 sekundes turiet

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu,

līdz indikators sāk ātri mirgot zilā

krāsā.

3. Aptuveni 3 minūšu laikā ierīcē

aktivizējiet Bluetooth funkciju un

Bluetooth ierīču meklēšanu. Lai

iegūtu detalizētu informāciju,

sk. mobilās ierīces lietotāja

rokasgrāmatu.

4. Izvēlieties austiņu atrasto ierīču

sarakstā.

5. Ja nepieciešams, ievadiet

piekļuves kodu 0000, lai austiņu

savienotu pārī ar ierīci.
Dažās ierīcēs savienojums pēc

savienošanas pārī, iespējams, ir

jāveido atsevišķi.

LATVIEŠU

background image

Kad austiņa ir savienota vismaz ar

vienu ierīci un ir gatava lietošanai,

indikators lēnām mirgo zilā krāsā.
Lai austiņu manuāli savienotu ar

pēdējo lietoto ierīci, nospiediet un

aptuveni 2 sekundes turiet atbildes/

beigšanas taustiņu (kad nav

pievienota cita ierīce) vai izveidojiet

savienojumu ierīces Bluetooth

izvēlnē.
Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski

tiktu savienota ar austiņu. Lai Nokia

ierīcē aktivizētu šo funkciju,

Bluetooth izvēlnē mainiet pārī

savienoto ierīču uzstādījumus.