Bluetooth Headset BH 608 - Ierīces apkope

background image

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un

ar to jārīkojas saudzīgi. Šie norādījumi

palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas

pakalpojumiem.

• Sargājiet ierīci no mitruma.

Atmosfēras nokrišņi, mitrums un

visu veidu šķidrumi var saturēt

vielas, kas izraisa elektronisko

shēmu koroziju.

LATVIEŠU

background image

Ja ierīce tiek saslapināta, ļaujiet tai

pilnībā izžūt.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci

putekļainās, netīrās vietās. Tā var

tikt bojātas kustīgās detaļas un

elektroniskie komponenti.

• Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai

zemā temperatūrā. Augsta

temperatūra var saīsināt

elektronisko ierīču ekspluatācijas

laiku, bojāt akumulatorus, kā arī

deformēt vai izkausēt atsevišķas

plastmasas daļas. Ierīcei no zemas

temperatūras atsilstot līdz normālai

temperatūrai, tās iekšienē var

kondensēties mitrums, kas bojā

elektronisko shēmu plates.

• Nemēģiniet atvērt ierīci.
• Sargājiet ierīci no kritieniem,

triecieniem un kratīšanas. Pretējā

gadījumā var tikt bojātas

elektronisko shēmu plates un

smalkmehānika.

• Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas

ķimikālijas, šķīdinātājus un

koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet

tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.

• Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var

nosprostot kustīgās daļas un traucēt

pareizu darbību.

• Šie ieteikumi vienādi attiecas uz

ierīci un jebkuru papildierīci.