Bluetooth Headset BH 608 - Otrreizēja pārstrāde

background image

Otrreizēja pārstrāde
Vienmēr nododiet nolietotos

elektroniskos izstrādājumus,

akumulatorus un iepakojuma

materiālus īpašos savākšanas punktos.

Tādējādi jūs palīdzat novērst

nekontrolētu atkritumu izmešanu un

veicināt materiālu otrreizēju

izmantošanu. Informāciju par vides

aizsardzību un Nokia izstrādājumu

atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā

www.nokia.com/werecycle vai

nokia.mobi/werecycle.

Pārsvītrotas atkritumu urnas

simbols uz izstrādājuma,

akumulatora, iespiestajiem

materiāliem vai iepakojuma

norāda, ka visi elektriskie un

elektroniskie izstrādājumi, baterijas un

LATVIEŠU

background image

akumulatori pēc ekspluatācijas laika

beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības

ir spēkā Eiropas Savienībā.

Neatbrīvojieties no šiem

izstrādājumiem kā no nešķirojamiem

sadzīves atkritumiem.

Papildinformāciju par vidi sk. produkta

deklarācijā par vides aizsardzību Web

vietā www.nokia.com/environment.

LATVIEŠU