Bluetooth Headset BH 608 - Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

background image

Informācija par akumulatoriem un

lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams,

vairākkārt uzlādējams akumulators.

Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas

var sabojāt ierīci.
Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot

strāvas padevi ar šādiem lādētājiem:

AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 un DC-9.

Precīzs lādētāja modeļa numurs var

atšķirties atkarībā no kontaktdakšas

veida. Kontaktdakšas variants var būt

apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B vai

UB.
Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt

simtiem reižu, tomēr tas pamazām

nolietojas.
Uzlādējiet akumulatorus, izmantojot

tikai Nokia apstiprinātos lādētājus, kas

paredzēti šai ierīcei.
Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai

arī akumulators nav ilgstoši ticis

izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas

LATVIEŠU

background image

tikai pēc atkārtotas lādētāja

pievienošanas, atvienošanas un atkal

pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi

izlādējies, lādēšanas indikators var

parādīties pēc dažām minūtēm.
Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet

to no elektrības kontaktligzdas un

ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu

akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo

pārlādēšana var saīsināt tā

ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts,

bet neizmantots akumulators ar laiku

izlādējas.
Akumulatoru vienmēr centieties

uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu

temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi

augsta vai zema temperatūra samazina

akumulatora jaudu un ekspluatācijas

laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu

akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Akumulatora darbību īpaši ierobežo

temperatūra zem sasalšanas robežas.
Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora

dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši

vietējiem noteikumiem. Ja iespējams,

nododiet to otrreizējai pārstrādei.

Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves

atkritumiem.
Nelietojiet bojātu lādētāju.
Norādītais darbības laiks ir aptuvens.

Faktiskā veiktspēja ir atkarīga no

vairākiem faktoriem, piem.,

izvēlētajiem ierīces uzstādījumiem,

izmantotajām ierīces funkcijām (vai

funkcijām, kas darbojas fonā),

akumulatora stāvokļa un temperatūras.