Bluetooth Headset BH 608 - Austiņas lietošana ar divām pievienotām ierīcēm

background image

Austiņas lietošana ar divām

pievienotām ierīcēm

Austiņu vienlaikus var savienot ar

divām ierīcēm.
Informāciju, kā austiņu savienot pārī

ar otru ierīci, sk. sadaļā

“Pāra

savienojuma izveide un austiņas

pievienošana“

.