Bluetooth Headset BH 608 - Savienojuma ar divām ierīcēm atļaušana

background image

Savienojuma ar divām ierīcēm

atļaušana
Pēc noklusējuma austiņu vienlaikus

var savienot tikai ar vienu ierīci. Lai

atļautu austiņai izveidot

LATVIEŠU

background image

savienojumu ar divām ierīcēm,

izslēdziet austiņu un nospiediet un

aptuveni 5 sekundes turiet

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un

skaļuma palielināšanas taustiņu.

Vienreiz iedegas zaļš indikators.
Lai atļautu austiņai izveidot

savienojumu tikai ar vienu ierīci,

izslēdziet austiņu un nospiediet un

aptuveni 5 sekundes turiet

ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un

skaļuma samazināšanas taustiņu.