Bluetooth Headset BH 608 - Zvanu veikšana

background image

Vienreiz iedegas dzeltens indikators.
Zvanu veikšana
Ja austiņa vienlaikus var izveidot

savienojumu ar divām ierīcēm un

veicat atkārtotu zvanīšanu vai

numuru izsaukšanu ar balsi, zvans

tiek veikts ierīcē, kura pēdējā tika

izmantota zvanīšanai, kad austiņa

bija ar to savienota.
Lai atbildētu uz zvanu otrajā

savienotajā ierīcē un beigtu aktīvo

sarunu pirmajā ierīcē, nospiediet

atbildes/beigšanas taustiņu.
Lai atbildētu uz zvanu otrajā

savienotajā ierīcē un aizturētu

aktīvo sarunu pirmajā ierīcē,

nospiediet un aptuveni 2 sekundes

turiet atbildes/beigšanas taustiņu.
Lai beigtu aktīvo sarunu otrajā

savienotajā ierīcē un aktivizētu

aizturēto sarunu pirmajā ierīcē,

nospiediet atbildes/beigšanas

taustiņu.
Lai pārslēgtos no aktīvās sarunas

otrajā ierīce uz aizturēto zvanu

pirmajā ierīcē un pretēji, nospiediet

un aptuveni 2 sekundes turiet

atbildes/beigšanas taustiņu.