Bluetooth Headset BH 608 - Divu zvanu pārvaldīšana

background image

Divu zvanu pārvaldīšana

Lai, izmantojot austiņu, vienlaikus

pārvaldītu divus zvanus, mobilajai

ierīcei jānodrošina Bluetooth

brīvroku profils 1.5 un ierīcē jābūt

aktivizētai zvanu gaidīšanai. Zvanu

gaidīšana ir tīkla pakalpojums, un tā

LATVIEŠU

background image

ir pieejama vienīgi tad, ja austiņa ir

savienota tikai ar vienu ierīci.
Lai atbildētu uz gaidošu zvanu un

beigtu aktīvo sarunu, nospiediet

atbildes/beigšanas taustiņu.
Lai atbildētu uz gaidošu zvanu un

aizturētu aktīvo sarunu, nospiediet

un aptuveni 2 sekundes turiet

atbildes/beigšanas taustiņu.
Lai beigtu aktīvo sarunu un

aktivizētu aizturēto zvanu,

nospiediet atbildes/beigšanas

taustiņu.
Lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz

aizturēto zvanu un pretēji,

nospiediet un aptuveni 2 sekundes

turiet atbildes/beigšanas taustiņu.