Bluetooth Headset BH 608 - Skaļuma regulēšana

background image

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, nospiediet

skaļuma palielināšanas vai

samazināšanas taustiņu. Lai ātri

regulētu skaļumu, nospiediet un

turiet taustiņu.
Izvēlētais skaļuma līmeņa

uzstādījums tiek saglabāts pašreiz ar

austiņu savienotajā ierīcē.