Bluetooth Headset BH 608 - Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

background image

Uzstādījumu nodzēšana vai

sākotnējo uzstādījumu

atjaunošana

Lai austiņā nodzēstu visus

uzstādījumus, izslēdziet austiņu un

vienlaikus nospiediet un aptuveni

8 sekundes turiet ieslēgšanas/

LATVIEŠU

background image

izslēgšanas taustiņu un atbildes/

beigšanas taustiņu. Austiņa divreiz

atskaņo signālu, un indikators sāk

mirgot pārmaiņus sarkanā un zaļā

krāsā. Kad uzstādījumi ir nodzēsti,

austiņā tiek aktivizēts pāra

savienojuma režīms.
Lai austiņā atjaunotu sākotnējos

uzstādījumus, ja tā pārstāj

darboties, lai gan ir uzlādēta,

nospiediet un turiet ieslēgšanas/

izslēgšanas taustiņu un pievienojiet

austiņai lādētāju.