Bluetooth Headset BH 608 - Zvanīšana

background image

Zvanīšana

Kad austiņa ir savienota ar mobilo

ierīci, zvaniet kā parasti.
Lai atkārtoti izsauktu pēdējo

izsaukto numuru (ja mobilā ierīce

nodrošina šo iespēju, kad ir

pievienota austiņa), divreiz

nospiediet atbildes/beigšanas

taustiņu, kad netiek veikts zvans.
Lai aktivizētu numura izsaukšanu ar

balsi (ja mobilā ierīce nodrošina šo

iespēju, kad ir pievienota austiņa),

nospiediet un apmēram 2 sekundes

turiet atbildes/beigšanas taustiņu,

kad netiek veikts zvans. Veiciet

darbības, kas aprakstīts mobilās

ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Lai atbildētu uz zvanu vai to

pārtrauktu, nospiediet atbildes/

beigšanas taustiņu. Lai atteiktu

zvanu, nospiediet šo taustiņu

divreiz.
Lai sarunas laikā izslēgtu mikrofona

skaņu, bīdiet skaņas izslēgšanas

taustiņu uz mikrofona pusi. Lai

ieslēgtu skaņu, bīdiet taustiņu

pretējā virzienā.
Lai pārslēgtu zvanu no austiņas uz

saderīgu pievienoto ierīci un pretēji,

nospiediet un aptuveni 2 sekundes

turiet atbildes/beigšanas taustiņu.