Bluetooth Headset BH 608 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees

'Informatie over de batterij en

de lader'

aandachtig door voordat u

de batterij gaat opladen.

Waarschuwing: Gebruik

alleen opladers die door Nokia zijn

goedgekeurd voor gebruik met dit

specifieke model. Het gebruik van alle

andere typen kan de goedkeuring of

garantie doen vervallen en kan

NEDERLANDS

background image

gevaarlijk zijn. Het gebruik van niet-

goedgekeurde laders kan het risico met

zich meebrengen van brand, explosie of

ander gevaar.
Als u de stekker van een toebehoren uit

het stopcontact verwijdert, moet u aan

de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Sluit de lader aan op een

stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan op

de connector van de lader. Het

indicatorlampje brandt rood

tijdens het opladen.
Het kan tot 1 uur duren voordat

de batterij volledig is opgeladen.

Als u de batterij 15 minuten

oplaadt, levert dit maximaal 3 uur

en 30 minuten gesprekstijd.
Als de omgevingstemperatuur

lager dan 0°C (32°F) of hoger dan

55°C (131°F) wordt, wordt het

opladen tijdelijk onderbroken.

Het opladen wordt hervat

wanneer de temperatuur weer

hoger is dan 0°C (32°F) of lager

dan 55°C (131°F).

3. Zodra de batterij volledig is

opgeladen, gaat het

indicatorlampje groen branden.

Koppel de lader los van de

headset en trek vervolgens de

stekker van de lader uit het

stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt

maximaal 8 uur gesprekstijd of

maximaal 200 uur standby-tijd.
Als u wilt controleren of de batterij is

opgeladen wanneer de headset niet

is aangesloten op een lader, drukt u

op de aan/uit-toets terwijl de

headset is verbonden met een

mobiel apparaat. Als het

indicatorlampje groen brandt, is de

headset voldoende opgeladen. Als

het lampje geel brandt, moet u de

batterij mogelijk spoedig opladen.

Als het lampje rood brandt, moet u

de batterij opladen.

NEDERLANDS

background image

Als de batterij bijna leeg is, hoort u

elke 5 minuten een pieptoon en

knippert het indicatorlampje rood.

De headset in- of

uitschakelen

U schakelt de headset in door de aan/

uit-toets ongeveer 2 seconden

ingedrukt te houden. Er klinkt een

pieptoon en het indicatorlampje

knippert langzaam groen terwijl de

headset verbinding probeert te

maken met de één of twee laatst

gebruikte apparaten. Zodra de

headset is verbonden met ten

minste één apparaat en klaar is voor

gebruik, knippert het

indicatorlampje langzaam blauw.

Als de headset niet is gekoppeld met

een apparaat, wordt de

koppelingsmodus automatisch

gestart.
U schakelt de headset uit door de

aan/uit-toets ongeveer 2 seconden

ingedrukt te houden. Er klinkt een

pieptoon en het indicatorlampje

brandt kort rood. Als de headset niet

binnen ongeveer 30 minuten met

een apparaat wordt verbonden,

wordt de headset automatisch

uitgeschakeld.

De headset koppelen aan

en verbinden met een

ander apparaat

U moet de headset koppelen en

verbinden met een compatibel

apparaat voordat u deze kunt

gebruiken.
U kunt de headset koppelen met

maximaal acht apparaten, maar u

kunt deze met maximaal twee

apparaten tegelijk verbinden.
1. Zorg ervoor dat uw mobiele

apparaat is ingeschakeld en de