Bluetooth Headset BH 608 - Verbinding met twee apparaten toestaan

background image

Verbinding met twee apparaten

toestaan
De headset kan standaard met

slechts één apparaat tegelijk worden

verbonden. Als u wilt toestaan dat de

headset wordt verbonden met twee

apparaten, schakelt u de headset uit

NEDERLANDS

background image

en houdt u de aan/uit-toets en de

toets voor volumeverhoging

ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het

indicatorlampje knippert één keer

groen.
Als u slechts wilt toestaan dat de

headset wordt verbonden met één

apparaat, schakelt u de headset uit

en houdt u de aan/uit-toets en de

toets voor volumeverlaging

ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het

indicatorlampje knippert één keer