Bluetooth Headset BH 608 - Instellingen wissen of de beginwaarden weer instellen

background image

Instellingen wissen of de

beginwaarden weer

instellen

Als u alle instellingen voor de

headset wilt wissen, schakelt u de

headset uit en houdt u de aan/uit-

toets en de toets voor

beantwoorden/beëindigen

tegelijkertijd ongeveer 8 seconden

ingedrukt. Er klinken twee

pieptonen en het indicatorklampje

brandt afwisselend rood en groen.

De koppelingsmodus wordt gestart

nadat de instellingen zijn gewist.
Als u de headset weer op de

beginwaarden wilt instellen als deze

niet meer functioneert terwijl de

batterij voldoende is opgeladen,

sluit u de headset aan op de lader

terwijl u de aan/uit-toets ingedrukt

houdt.