Bluetooth Headset BH 608 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als u de headset niet kunt verbinden

met een compatibel apparaat,

controleert u of de headset

voldoende is opgeladen, is

ingeschakeld en is gekoppeld aan

het apparaat.