Bluetooth Headset BH 608 - Vibratie activeren of deactiveren

background image

Vibratie activeren of

deactiveren

U kunt de headset zo instellen dat

deze gaat vibreren en dat het

indicatorlampje gaat knipperen

wanneer u een oproep ontvangt.
De vibratie en het indicatorlampje

zijn standaard geactiveerd. Als u de

vibratie en het indicatorlampje wilt

deactiveren, houdt u de toets voor

beantwoorden/beëindigen en de

toets voor volumeverlaging

ongeveer 5 seconden ingedrukt

wanneer de headset is verbonden

met een apparaat.
Als u de vibratie en het

indicatorlampje weer wilt activeren,

houdt u de toets voor

beantwoorden/beëindigen en de

toets voor volumeverhoging

ongeveer 5 seconden ingedrukt.