Bluetooth Headset BH 608 - Informatie over de batterij en de lader

background image

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne

oplaadbare batterij die niet kan worden

verwijderd. Probeer de batterij niet uit

het apparaat te verwijderen, want

hierdoor kunt u het apparaat

beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik

met één van de volgende laders: AC-3,

AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 en DC-9. Het exacte

modelnummer van de lader is

afhankelijk van het type stekker. Het

stekkertype wordt aangeduid met een

NEDERLANDS

background image

van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A,

C, K, B of UB.
De batterij kan honderden keren

worden opgeladen en ontladen maar

na verloop van tijd treedt slijtage op.
Laad de batterij alleen opnieuw op met

laders die door Nokia zijn goedgekeurd

en bestemd zijn voor dit apparaat.
Als u een batterij voor de eerste keer

gebruikt of als u de batterij langere tijd

niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u

de lader moet aansluiten, ontkoppelen

en vervolgens opnieuw moet

aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan

het enkele minuten duren voordat het

licht van de batterij-indicator wordt

weergegeven.
Haal de lader uit het stopcontact

wanneer u deze niet gebruikt. Houd een

volledig opgeladen batterij niet

gekoppeld aan de lader omdat de

levensduur van de batterij kan afnemen

wanneer deze wordt overladen. Als een

volledig opgeladen batterij niet wordt

gebruikt, wordt deze na verloop van tijd

automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op

een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Bij extreme temperaturen nemen de

capaciteit en levensduur van de batterij

af. Een apparaat met een warme of

koude batterij kan gedurende bepaalde

tijd onbruikbaar zijn. De

batterijprestaties zijn met name

beperkt in temperaturen beduidend

onder het vriespunt.
Gooi batterijen niet in het vuur. De

batterijen kunnen dan ontploffen.

Verwerk batterijen in

overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien

mogelijk in voor recycling. Gooi

batterijen niet weg met het

huishoudafval.
Gebruik nooit een beschadigde lader.
De werkingstijden zijn slechts

schattingen. De werkelijke prestaties

zijn afhankelijk van een aantal factoren,

zoals de geselecteerde functies, de

gebruikte functies (of functies die op de

achtergrond worden uitgevoerd), de

staat van de batterij en de

omgevingstemperatuur.

NEDERLANDS